فلاشینگ

در برخی مجتمع های پتروشیمیائی پالایشگاهی یا شیمیائی لازم است که انجام عملیات پرجینگ به صورت تخلیه یکباره گاز انجام گیرد .این عمل فلاشینگ نام دارد و بسته به حداکثر فشار لازم از جنسی پاره شونده مانند نایلون فلنج کور روی فلنچ های خط یا تجهیزات بسته شده و گاز خنثی با فشار لازم به درون سیستم تزریق می شود تا با ترکیدن فلنچ پاره شوند فشار رهاسازی شده و نتیجه لازم حاصل گردد. این شرکت با انجا پروژهایی از این دست توانسته به صنایع مربوطه ارائه خدمت نمایید 

0 دیدگاه

ارسال نظر