پالت - سیلندر

ساخت انواع پالت و پالت - سیلندر

از جمله خدمات وابسته تعریف شده در این شرکت، ساخت پالت – سیلندر براساس نیاز مشتری و بهینه سازی تامین گاز جهت مصرف کننده می باشد. در پالتها و پالت – سیلندرهای ساخت این شرکت  با توجه کافی به موارد  مهندسی خوردگی ، محاسبات مهندسی و مقاومت سازه ، تعداد سیلندرهای مشتری ،  فاصله تا تامین کننده ، الگوی مصرف مشتری ومصرف کننده و بسیار عوامل دیگر طراحی انجام شده و بهترین پیشنهاد قابل اجرا با توجه به شرایط  حمل به خریدار ارائه می گردد پس از دریافت سفارش از مشتری ،این شرکت ضمن طراحی با بهترین مواد و پیشرفته ترین فرآیند های جوشکاری پالت – سیلندر را  ساخته و به مشتری تحویل می نماید از سوابق طلائی و درخشان ما طراحی و ساخت پالت – سیلندر ایستاده 12 تائی (ظرفیت 12 سیلندر ) برای اولین بار و طراحی و ساخت پالت – سیلندرهای ایستاده 36تائی (با ظرفیت 36 سیلندر)  بر اساس استاندادرهای دریائی و جهت مصارف دریائی و نیز پالت – سیلندرهای 24تائی  ( با ظرفیت 24 سیلندر ) مورد استفاده در فولاد سازیها و لوله سازیها می باشد .

 این شرکت توانائی  ساخت پالت – سیلندرهائی نیز جهت استیلن و گازهای آزمایشگاهی به منظور ارتقای کیفیت گازهای ارائه شده را دارد .

0 دیدگاه

ارسال نظر