پرجینگ

*عملیات گاز شویی purging

تاسیسات خطوط لوله اعم از دریائی یا خشکی و زیر سطحی یا رو زمینی که در طول عملیات و سرویس دهی کاری به گازهای قابل اشتعال یا سمی و خطرنانک آلوده شونده بایستی قبل از هر گونه تعمیرات از گازهای خطرناکه پاک و عاری شوند که یکی از این روشها شستشوی محیط با گاز حنثی و مناسب است .

این شرکت افتخاردارد که یکی از اولین مجموعه هائی بوده است که به صورت علمی و مهندسی عملیات گازشوئی را انجام داده است و این قابلیت را داریم که به صورت بر خط (On-Line) میزان موجود گازهای مزاحم را در سیستم تحت عملیات اندازه گیری و تعیین نمائیم .از دیگر موارد گاز شوئی میتوان به گاز زدائی موجود در خطوط لوله و مجتمع های پتروشیمیائی و پالایشگاهی از گازهای قابل اشتعال یا سمی و خطرناک که داخل سیستم جریان دارد به منظور انجام تعمیرات ، بازسازی یا نوسازی این تجهیزات و همچنین اکسیژن زدائی از همین خطوط و تجهیزات قبل از راه اندازی مجدد و جریان یافتن گازهای قابل اشتعال یا سمی و خطرناک می باشد.

0 دیدگاه

ارسال نظر