توپک رانی piging

عملیات توپک رانی Piging

از دیگر عملیات خطوط لوله نفت و گاز و پتروشیمیائی عملیات توپک رانی Piging می باشد که باتوجه به علت توپک رانی از انواع خاص توپک اعم از : هوشمند ، فوم ، برس سیمی و..... استفاده می شود. فشار گاز   مورد   نیاز جهت انجام علملیات توپک رانی به طول خط و قطر لوله بستگی دارد .

این شرکت آمادگی داد که تا فشار 150کیلوگرم بر سانتیمتر مربع و تا 550 نرمال مترمکعب گاز در ساعت جهت توپک رانی ، هوا به خط لوله تزریق نماید.

0 دیدگاه

ارسال نظر