پرجینگ

*عملیات گاز شویی purging

تاسیسات خطوط لوله اعم از دریائی یا خشکی و زیر سطحی یا رو زمینی که در طول عملیات و سرویس دهی کاری به گازهای قابل اشتعال یا سمی و خطرنانک آلوده شونده بایستی قبل از هر گونه تعمیرات از گازهای خطرناکه پاک و عاری شوند که یکی از این روشها شستشوی محیط با گاز حنثی و مناسب است .

این شرکت افتخاردارد که یکی از اولین مجموعه هائی بوده است که به صورت علمی و مهندسی عملیات گازشوئی را انجام داده است و این قابلیت را داریم که به صورت بر خط (On-Line) میزان موجود گازهای مزاحم را در سیستم تحت عملیات اندازه گیری و تعیین نمائیم .

1 دیدگاه

  1. رفیع زاده

    سلام خسته نباشیدهزینه ی جوش به روش تیگ برای پنج عدد لوله 2 اینچ با ضخامت 5میلیمتر در شرایط آزمایش به صورتی که درصد اکسیژن موجود در لوله به طور پیوسته اندازه گیری شود و میزان اکسیژن در هر نمونه به صورت زیر باشد1- 10ppm2- 400ppm3- 1000ppm4- 1200ppm5- عملیات جوش بدون پرجینگحدودا چقدر میشود؟لطفا میزان هزینه را برایم ایمیل کنیدممنون

ارسال نظر