وارد کننده

یکی از مهمترین موارد اثر بخش و مهم درکسب نتیجه دقیق و صحیح در آزمایشگاهها،  گازهای مصرفی و به خصوص گازهای کالیبراسیون در دستگاهها و گاز کروماتوگراف ها است که در واقع به صورت شاخص و معیار مشخص کننده دقت و صحت نتیجه آزمایش انجام شده هستند . 

این شرکت پیوسته گازهای کالیبراسیون را که عمدتاً بر اساس نیاز متقاضی و به صورت موردی سفارش می شود را از معتبر ترین تولیدکنندگان جهان خریداری نموده و در اسرع وقت به مشتریان تحویل می نماید و برای برخی از موارد پر مصرف نیز تعدادی سیلندر به صورت دپو در اختیار دارد.

گازهای هوایی وارداتی 

اکسیژن                              هلیوم

نیتروژن                              هیدروژن        

 متان                                  آرگون 

  هوا                          هوای مصنوعی

گازهای مخلوط ساده و مورد مصرف لیزر

                                      Air

                       Syntactic Air   

 Ar/He                                

Ar/H2                               

Ar/N2                               

                            Ar/CO2               

                      Ar/CO2/O2   

گازهای وارداتی طبی و آزمایشگاهی 

اکسیژن                        CO2جهت دستگاهBlood gas                                 هلیوم جراحی قلب

نیتروژن                         N2O مایع جهت کرایو تراپی                             CO2جهت لاپاراسکوپی

نایتروس                     N2      مایع جهت کرایو تراپی                                گازهای مخلوط جهت لیزیک

ازت                             Bio Cryo

گازهای وارداتی آزمایشگاهی 

استیلن 99/6%

متان 99/95 % و 999/95% و 99/95%

هیدروژن 99/99 %و 99/999%

هلیوم  بالن گرید و 99/9% و 99/99% و 99/999% و 99/9996% و 99/9999%

نئون  99/999%

نیتروژن 99/99% و 99/999% و 99/9996% و 99/9999%

گازهای مخلوط کالیبراسیون 

P10 و مانند آنها حسب سفارش مشتری 

این شرکت واردکننده معتبرترین مارکهای گازهای مبرد اعم از نسل قدیم یا جدید می باشد و کیفیت گازهای وارداتی  این شرکت در سینلدرهای یکبار مصرف یا 50کیلوئی و یا 1 تنی همیشه مورد تائید مصرف کنندگاه بوده است. گازهائی که در حال حاضر ارائه می شوند عبارتند از :

R12                      R147b

R22                      R134a

R502                    R407c

 

 

0 دیدگاه

ارسال نظر